Hotel Senator , Starachowice Hotel Senator , Starachowice
menu

Kołem się toczy, czyli świętokrzyskie na rowerze.

  1. Hotel Senator
  2. Hotel
  3. Blog
  4. Szczegóły bloga
05 July 2021

Polacy polubili jazdę rowerem. Sprzyja temu coraz lepsza infrastruktura rowerowa oraz atrakcyjne szlaki rowerowe w Polsce. Coraz więcej z nas stawia na atrakcyjny wypoczynek i zwiedzanie kraju z perspektywy jednośladu.

Przedstawiamy Państwu propozycje wycieczki turystycznym szlakiem rowerowym powiatu starachowickiego. Szlak tworzy pętlę o długości około 62 km. Rozpoczyna się i kończy przy wejściu do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, które znajduje się w odległości 800m od naszego hotelu.

 

Trasa wiedzie w większości przez rozległe kompleksy leśne dawnej Puszczy Świętokrzyskiej i Lasów Iłżeckich, w dużej części chronione – od form wielko-obszarowych: m. in. Sieradowicki Park Krajobrazowych, Obszary Natura 2000 „Ostoja Sieradowicka” i „Uroczyska Lasów Starachowickich”; po mniejsze: rezerwat Wykus, liczne pomniki przyrody żywej i nieożywionej.

1. Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – na terenie i w budynkach dawnych hut (obiekty z 1841 r. oraz zachowany kompletny ciąg technologiczny z 1899 r., jedyny w Europie) prezentowane są m. in. zbiory związane z górnictwem i hutnictwem, nowoczesna multimedialna wystawa paleontologiczna oraz kolekcja samochodów ciężarowych Star.

2. Odsłonięcie geologiczne w Starachowicach – pomnik przyrody, ściana skalna zbudowana z piaskowców dolnojurajskich o długości 400 m. i wysokości 4-8 m.

3. Starachowicka Kolej Wąskotorowa – jest pamiątką po bogatej niegdyś sieci kolei wąskotorowych w okolicach Starachowic. Obecnie w sezonie letnim wykonuje kursy turystyczne na dwóch odcinkach: Starachowice – Lipie oraz Iłża – Marcule.

4. Kapliczka z 1849 r. w Lipiu – żelazny krzyż na kamiennej kolumnie upamiętniający epidemię cholery, podczas której zmarła większość mieszkańców Lipia.

5. „Pałac Schoenberga” w Wąchocku – ruiny okazałej kamienicy i zespołu budynków fabrycznych z pocz. XIX w. z urządzeniami hydrotechnicznymi (m. in. układ wodny, zapora, przepusty). W pobliżu zbiornik wodny, kompleks rekreacyjno-sportowy i skwer z Pomnikiem Sołtysa.

6. Opactwo Cystersów w Wąchocku – ufundowane w 1179 r., wzniesione na przeł. XII i XIII w., jeden z najcenniejszych w Polsce zabytków późnoromańskich. Na terenie Opactwa funkcjonuje również Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu i Panteon Pamięci Podziemnego Państwa Polskiego 1939-45.

7. Rynek w Wąchocku – plac mjr. Jana Piwnika „Ponurego” (dowódcy partyzanckiego Armii Krajowej), w centralnej części placu pomnik „Ponurego”.

8. „Dworek Langiewicza” – budynki dawnej poczty zajezdnej z 1. poł. XIX w., w czasie Powstania Styczniowego kwaterował tu gen. Marian Langiewicz (tablica na ścianie).

9. Rataje – modrzewiowa kaplica pw. Św. Zofii z końca XVIII w. W pobliżu zabytkowy park podworski z XIX w. z wiekowymi drzewami (pomniki przyrody).

10. Polana Langiewicza – miejsce obozowania oddziałów powstańczych gen. Mariana Langiewicza w 1863 r. (Powstanie Styczniowe). Pomnik, tablica pamiątkowa na sośnie (pomniku przyrody).

11. Wykus – leśny rezerwat przyrody, w czasie II wojny światowej baza zgrupowań partyzanckich AK „Ponurego” i „Nurta”. W pobliżu łąka Barwinek – miejsce wygranej przez partyzantów „Ponurego” bitwy z niemiecką obławą 16 września 1943 r.

12. Cygańska Kapa – pomnik przyrody, próg skalny zbudowany z piaskowców dolnotriasowych o długości około 40 m. Najwyższa skałka (ok. 3,5 m. wys.) tworzy duży okap i obszerną pod nim niszę.

13. Biały Kamień – pomnik przyrody, grupa dwunastu skałek w formie występów, niewielkich progów i „kazalnic”, o wysokości 1,0-2,5 m.

14. Mostki – pozostałości zakładu wielkopiecowego z XVIII-XIX w., murowany dworek z XIX w. będący niegdyś siedzibą zarządu zakładu (obecnie dom kultury), zbiornik wodny na rzeczce Żarnówce.

15. Kościół w Radkowicach – pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, drewniany, wzniesiony w 1621 r. w Miedzierzy (niedaleko Końskich), przeniesiony do Radkowic w latach 1958-63.

16. Park podworski w Radkowicach-Kolonii – z XVIII-XIX w.

17. Cmentarz żydowski w Starachowicach – kirkut funkcjonował od końca XIX w. do 1946 r., jeden z większych w regionie.

 

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close