Hotel Senator Konferencje&Spa ★★★ , Starachowice Hotel Senator Konferencje&Spa ★★★ , Starachowice
menu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego

  1. Hotel Senator
  2. Hotel
  3. News
  4. News details
12 February 2020

Realizujemy voucher na zakup usługi doradczej dofinansowany w ramach Projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Usługa pn:

Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu do zdalnej/elektronicznej rezerwacji usług bankietowo - gastronomiczno - hotelowych, który umożliwi elektroniczną wymianę danych w zakresie zamówień miejsc noclegowych, bankietowych i usług gastronomicznych pomiędzy firmą i kontrahentami w zgodnym jednolitym formacie

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close