Hotel Senator , Starachowice Hotel Senator , Starachowice
menu

Regulamin

 1. Hotel Senator
 2. Regulamin

Regulamin

 

§. 1

Regulamin Hotel Senator

 

 1. W całym hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Opłata za palenie w pokoju wynosi 300zł za dobę.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 i trwa do godz. 12:00 dnia następnego.
 3. Przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajęcia pokoju. Przedłużenie pobytu do godziny 14:00 – dopłata 100 zł, do godziny 18:00 – 200 zł. Po godzinie 18:00 obowiązuje cena kolejnej doby hotelowej.
 4. Minibarek oraz woda w pokojach są płatne, prosimy zgłaszać zużycie przy wykwaterowaniu.
 5. Osoby odwiedzające Gości hotelowych mogą przebywać w hotelu do godziny 22:00.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 07:00. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać poproszone przez personel o opuszczenie hotelu – bez możliwości zwrotu kosztów uiszczonych za pobyt.
 7. Goście zakłócający wypoczynek innym użytkownikom hotelu mogą zostać obciążeni kosztami rekompensat wypłaconych tym Gościom z tytułu niedogodności.
 8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wniesione na teren hotelu pozostawione poza sejfem (sejf dostępny w wybranych pokojach oraz na recepcji)
 9. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, cennych przedmiotów w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość
 10. Prosimy nie przenosić wyposażenia pokoi do innych jednostek mieszkalnych bez zgody personelu.
 11. Wszelkie usterki w pokojach należy zgłaszać niezwłocznie po zameldowaniu się w pokoju. Goście hotelowi ponoszą pełna odpowiedzialność za zniszczenia w pokoju. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa kosztami naprawy zniszczeń, które zostaną wycenione na podstawie oględzin przez dział techniczny hotelu.
 12. Prosimy nie zabierać ręczników z pokoi do centrum termalnego. Przy zameldowaniu w recepcji otrzymają Państwo specjalną kartę do wypożyczenia ręczników w Centrum Termalnym, którą należy zwrócić przy wymeldowaniu. Zagubienie karty spowoduje obciążenie rachunku kwotą 40,00 zł za sztukę.
 13. W Centrum Termalnym obowiązują zasady poprawnego sanowania (bez sztucznych tekstyliów w saunach). Preferowane jest sanowanie w okryciach bawełnianych (ręczniki, togi bawełniane). Osoby nie przestrzegające zasad poprawnego sanowania mogą zostać poproszone przez personel o zdjęcie kostiumów kąpielowych i okrycie się ręcznikiem bądź togą dostępna w Centrum Termalnym.
 14. W Centrum Termalnym jest wyznaczona strefa nagości, a zatem spotkać można rozebrane osoby poprawnie korzystające z sauny. W strefie basenowej obowiązują stroje kąpielowe.
 15. W miejscach ogólnodostępnych nie wolno spożywać alkoholu zakupionego poza hotelem.
 16. Zakontraktowane posiłki powinny być spożywane w restauracji - prosimy o nie wynoszenie posiłków poza część gastronomiczną w szczególności dot. śniadań.
 17. Przed opuszczeniem pokoju prosimy dokładnie sprawdzić pokój, zamknąć drzwi i pozostawić klucz w recepcji hotelowej.
 18. Dzieci nie powinny pozostawać bez opieki w pokojach hotelowych, dzieci do lat 8 nie powinny samotnie spacerować po hotelu.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokojach grzałek, farelek oraz pozostawiania świeczek bez nadzoru.  Prosimy o niepozostawianie zapalniczek oraz zapałek bez nadzoru w towarzystwie dzieci.
 20. Osoby przebywające w obiekcie prosimy o sprawdzenie, gdzie znajduje się najbliższy sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, hydranty) oraz sprawdzić najkrótsze drogi ewakuacyjne do wyjścia z budynku.
 21. W przypadku stwierdzenia oznak pożaru takich jak: dym, iskrzenie, zapach spalenizny prosimy natychmiast poinformować personel recepcji.
 22. W przypadku powstania pożaru każda osoba, która go zauważy zobowiązana jest:
  1. wszcząć ALARM informując o miejscu pożaru, podczas alarmu nie należy wywoływać paniki, natychmiast zawiadomić osoby przebywające w strefie zagrożenia Kierownictwo obiekty, dyżurujących pracowników oraz ewentualnie straż pożarna 998 (Tel. alarmowy 112)
  2. podporządkować się zaleceniom przeprowadzanym w toku akcji ratunkowej przez pracowników obiektu oraz Straż Pożarną.
  3. W czasie tłumienia pożaru w zarodku nie należy otwierać okien oraz używać wody i gaśnic pianowych do gaszenia instalacji elektrycznych będących pod napięciem – grozi to porażeniem prądem.
 23. Prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i współdziałania w akcji zapobiegania pożarom.
 24. Po godzinie 24:00 wejście główne jest zamykane. Prosimy dzwonić domofonem.
 25. Ceny za uszkodzenia/zniszczenia wyceniane są indywidualnie przez dział techniczny hotelu.

§. 2

Regulamin pobytu z psem

Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach czworonoga jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji.

W trosce o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie Hotelu Senator, nie przyjmujemy psów ras uznawanych za agresywne ani psów agresywnych  w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.

Nie przyjmujemy zwierząt chorych. Twoim obowiązkiem jako właściciela jest posiadanie książeczki zdrowia z aktualną kartą szczepień.

Wszystkie szkody powstałe z winy zwierzęcia, na mieniu Hotelu bądź innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy będą indywidualnie wyceniane, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.

 

Opłata

Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł za dobę.

 

Hałas i zakłócenia

Twój pies nie może przeszkadzać  innym  Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnij się, że Twój pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.  

 

Higiena i czystość

Gdy zwierzę zabrudzi pokój lub pomieszczenia ogólnodostępne w jakikolwiek sposób – Ty, jako właściciel będziesz odpowiedzialny za posprzątanie po nim. Teren otaczający hotel służy Tobie jak i innym Gościom do wypoczynku, nie pozwól by Twój pupil urządził z niego swoją toaletę – jako właściciel jesteś zobowiązany do posprzątania odchodów po swoim podopiecznym.

Prosimy, przygotuj dla swojego zwierzęcia akcesoria niezbędne do jedzenia oraz odpoczynku. Pamiętaj, że łóżka i kanapy hotelowe nie są odpowiednim miejscem na sen czy zabawę Twojego czworonoga.

 

Odpowiedzialność

Jako właściciel jesteś odpowiedzialny za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez swojego zwierzaka. Koszty za spowodowane przez zwierzę szkody ponosi jego opiekun.

Przez cały czas w ciągu pobytu na terenie naszego hotelu, Twój pies musi być nadzorowany. Aby pokazać szacunek dla innych Gości, prosimy, aby zawsze trzymać psa na smyczy. Załóż psu kaganiec – jeśli jego rasa bądź temperament tego wymaga.

W przypadku gdy będziemy mieli uzasadnione podejrzenia, że w pokoju pozostawione jest zwierzę i zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie bądź innych Gości,  bezzwłocznie podejmiemy kontakt z Tobą. Jeśli jednak będzie on niemożliwy zastrzegamy możliwość wejścia do pokoju.

 

Pies Twój może przebywać w Hotelu Senator tylko w wyznaczonych strefach, ale w szczególności zabrania się wprowadzania zwierząt na basen, do restauracji, sali zabaw Spa, oraz Centrum Termalnego (za wyjątkiem psów przewodników).

W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.

 

Ze względów bezpieczeństwa , sprzątanie pokoi , w których są zwierzęta odbywa się wyłącznie w obecności właściciela, bądź w czasie nieobecności zwierzęcia w pokoju.

 

§. 3

Regulamin Centrum Termalne "Trzy Miotły"

 

1. Regulamin obiektu Centrum Termalnego obowiązuje jego wszystkich użytkowników. Służy

zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Z chwilą zakupu

biletu wstępu lub wejścia gratis każdy użytkownik (odwiedzający) akceptuje postanowienia

regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa

w trakcie działalności obiektu.

2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie CT są zobowiązane do podporządkowania się

nakazom i poleceniami obsługi.

3. Obiekt Centrum Termalnego jest obiektem monitorowanym z wyłączeniem miejsc, w

których obowiązuje strefa nagości, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa.

4. Pracownikom obiektu względem użytkowników (odwiedzających) przysługuje tzw. prawo

gospodarza obiektu. Kierownik obiektu CT, uprawniony jest do nakazania opuszczenia

obiektu osobom, które postępują wbrew postanowieniom regulaminu i jego zarządzeniom,

w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty

zdrowia lub życia na użytkowników obiektu oraz zachowujące się na terenie obiektu w

sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodnie z zasadami

moralnymi i etycznymi. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być poczytane jako

próba zakłócenia spokoju na terenie, a tym samym spowodować wydalenie użytkownika z

obiektu.

5. Na terenie CT bezwzględnie zabrania się przebywania osób nietrzeźwych – pod wpływem

alkoholu lub innych środków odurzających.

6. Z CT nie mogą korzystać: osoby z chorobami nowotworowymi, serca, naczyń krwionośnych,

podwyższoną temperaturą z chorobami spazmatycznymi, niewyleczoną gruźlicą płuc oraz

osoby cierpiące na choroby skóry oraz osoby z innymi przeciwwskazaniami.

7. Dzieci do ukończenia 16 roku życia, niewidomi, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią

się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z CT jedynie pod kontrolą

opiekuna prawnego. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do

posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.

8. Kobiety w czasie menstruacji zobowiązane są do stosowania odpowiednich środków

higieny.

9. Zakazuje się wnoszenia na obiekt CT jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w

szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów,

lakierów do włosów, etc.), noży i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić

w szafkach ubraniowych, w przebieralni lub skrytkach depozytowych.

10. Na CT zabrania się: wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich

urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku.

11. Użytkownicy basenów są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z

panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Na

CT zabrania się w szczególności: biegania po terenie, skoków do wody, wypychania lub

wrzucania innych osób do basenu, plucia, żucia gumy, głośnego prowadzenia rozmów,

wnoszenia do pomieszczeń w strefie saunowej: naczyń, alkoholu i innych środków

odurzających, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych zagrażających bezpiecznemu

sanowaniu.

12. Na teren obiektu zabrania się wprowadzania zwierząt.

13. Przed wejściem do basenu lub sauny odwiedzający jest zobowiązany do skorzystania z

kąpieli przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących. Używanie

kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione. Wszystkie osoby

znajdujące się na terenie CT są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi.

14. Palenie jest zabronione na terenie całego obiektu.

15. Ze strefy basenowej korzystamy w stroju kąpielowym

16. Strefa Saunowa jest strefą nagości i przebywamy bez strojów kąpielowych. Dopuszcza się

okrycie lnianą powłoczką lub ręcznikiem, przy czym pod tym okryciem nie może być żaden

element garderoby (wyłącznie skóra).

17. Korzystanie ze stref saun jest dozwolone dla osób powyżej 18 roku życia bez opiekuna,

natomiast dla osób poniżej 18 roku życia i dzieci tylko z dorosłym opiekunem.

18. Do sauny należy wchodzić boso.

19. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich

ręcznikiem saunowym Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.

20. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy

saun. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji

do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np.

ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to

pożarem.

21. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to

oparzeniem.

22. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonych w poręcze

wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

23. W przypadku korzystania z sauny przez GRUPĘ ZORGANIZOWANĄ uczestnicy odpowiadają

za przestrzeganie regulaminu indywidualnie.

24. Dyrekcja Hotelu Senator oraz obsługa Centrum Termalnego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

25. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu skutkuje wydaleniem użytkownika z obiektu CT.

W przypadku usunięcia użytkownika z CT koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają

zwrotowi.

 

 

 1. W Centrum Termalnym obowiązują zasady poprawnego sanowania (bez sztucznych tekstyliów w saunach). Preferowane jest sanowanie w okryciach bawełnianych (ręczniki, togi bawełniane). Osoby nie przestrzegające zasad poprawnego sanowania mogą zostać poproszone przez personel o zdjęcie kostiumów kąpielowych i okrycie się ręcznikiem bądź togą dostępna w Centrum Termalnym.
 2. W Centrum Termalnym jest wyznaczona strefa nagości, a zatem spotkać można rozebrane osoby poprawnie korzystające z sauny. W strefie basenowej obowiązują stroje kąpielowe.

 

§. 4

Regulamin korzystania z Minigolfa

 1. Pole do minigolfa jest integralną częścią rekreacyjną Hotelu Senator przy ul. Bankowej 7 w Starachowicach.
 2. Osoby korzystające z pola do minigolfa zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.
 3. Korzystanie z pola do minigolfa jest odpłatne.
 4. Pole do minigolfa jest otwarte codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00.
 5. Sprzęt można wypożyczyć w Recepcji Hotelu Senator.
 6. Wypożyczenie sprzętu obejmuje 2 kije, 1 piłeczkę i 2 liczniki ewentualnie kij dla dziecka.
 7. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w niepogorszonym stanie do Recepcji.
 8. W przypadku zniszczenia, utraty wypożyczonego sprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równoważności kosztów odpowiadających wartości sprzętu.
 9. Na polu do minigolfa zabrania się:
  1. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem pola np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  2. niszczenia urządzeń i wyposażenia znajdującego się na polu do minigolfa,
  3. palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
  4. przeszkadzania w grze innym użytkownikom,
  5. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  6. zaśmiecania i wprowadzania zwierząt,
  7. gry w piłkę na terenie obiektu oraz wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie osobom korzystającym z kompleksu,
  8. zaśmiecania torów do minigolfa oraz rzucanie kamieniami na tory,
  9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  10. używania urządzeń obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  11. korzystania z minigolfa podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 10. Za osoby niepełnoletnie korzystające z pola do minigolfa pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków.
 11. W przypadku zauważenia nieprawidłowości lub szkody prosimy o powiadomienie recepcji, w przeciwnym razie odpowiedzialnością może zostać obarczony korzystający gracz.
 12. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem użytkownika z obiektu.
 13. Właściciele Hotelu Senator w Starachowicach nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 14. Na polu do minigolfa obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
 15. Korzystający i przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

 

Dyrekcja Hotelu Senator

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Hotel Senator S.C. Prokop i s ka, ul. Bankowa 7, 27-200, Starachowice Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane